Kancelaria Podatkowa - Strona Główna #2

Kancelaria Prawa Podatkowego, Biuro Rachunkowe Justyna Bartosiewicz powstała w wyniku połączenia praktycznej wiedzy i działalności naukowej w dziedzinie prawa podatkowego i rachunkowości. Właścicielka Kancelarii pracowała wiele lat w Izbie Skarbowej i Urzędzie Miasta oraz jest członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego, zajmując się prawem podatkowym.

Personel Kancelarii. W Kancelarii pracują praktycy w dziedzinie stosowania przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego, których wiedza i umiejętności potwierdzone są gruntownym wykształceniem i bogatym doświadczeniem zawodowym.

Jedną z podstawowych form działalności Kancelarii jest prowadzenie pełnej rachunkowości i uproszczonej księgowości podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. W jej ramach wykonywane są czynności księgowe przez wyznaczonego dla danego Klienta księgowego, pod stałym nadzorem certyfikowanej księgowej. Na podstawie dostarczanych przez Klienta dokumentów (lub odbieranych na życzenie klienta przez Kancelarię), dokonywane są zapisy zgodne z wymogami przepisów prawa, ale też uwzględniając optymalizację podatkową.

Wspieramy Organizacje pozarządowe. Niezwykle ważnym obszarem działalności Kancelarii jest aktywne wsparcie organizacji pozarządowych, dla których przygotowujemy kompleksowe usługi obejmujące doradztwo z zakresu prawa, finansów i pomocy publicznej. Organizacje pozarządowe często korzystają z usług Kancelarii w ramach projektów unijnych.

Każdego miesiąca, z odpowiednim wyprzedzeniem, sporządzamy w imieniu Klienta niezbędne sprawozdania i deklaracje podatkowe, na podstawie udzielonych pełnomocnictw. Wykonujemy także usługi w zakresie wypełniania obowiązków związanych z funkcją płatnika podatku od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców.

Rozliczamy również wszystkie składki pobierane przez ZUS. Rozliczenia z ZUS-em odbywają się za pomocą Internetu przy użyciu Programu Płatnik.

Oferujemy pomoc w procesie planowania rozwoju firmy poprzez analizę najwłaściwszej formy prowadzenia pełnej rachunkowości (poprzez odpowiednie przygotowanie polityki rachunkowości i planu kont) i opodatkowanie podejmowanych przedsięwzięć gospodarczych.

Bezpieczeństwo. Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, certyfikowani księgowi są zobligowani do corocznego zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu. Nasza Kancelaria jest ubezpieczona, co dla naszych Klientów jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa w zakresie korzystania z jej usług.

Każdy Klient jest w Kancelarii traktowany indywidualnie, dzięki czemu nasze usługi są oceniane na najwyższym poziomie.

Uczciwość i profesjonalizm Kancelarii są tymi cechami, które stanowią podstawę współpracy z klientem.