Kancelaria Podatkowa - Kancelaria Adwokacka

Zakres współpracy:

  • prawo podatkowe
  • prawo cywilne (umowy, odszkodowania, windykacja należności),
  • prawo rodzinne i opiekuńcze (rozwody, podział majątku, alimenty),
  • prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, wydziedziczenie),
  • prawo nieruchomości,
  • prawo karne i karne skarbowe (obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, środki zapobiegawcze, takie jak tymczasowe aresztowanie, zabezpieczenie majątkowe, dozór policji, wniosek o dobrowolne poddanie się karze, wniosek o przedterminowe zwolnienie, środki odwoławcze (zażalenie, apelacja), wniosek o wznowienie postępowania, skarga kasacyjna,

  • prawo handlowe (zakładanie spółek, przekształcanie i likwidacja spółek, odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, przygotowywanie aktów wewnętrznych takich jak regulaminy, statuty, uchwały, prawo upadłościowe i naprawcze),
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • prawo zamówień publicznych

Kancelaria Podatkowa - Kancelaria Adwokacka

Doradztwo podatkowe Katowice

Przemysław Stich

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach (2003), a także Podyplomowego Studium Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2004).
Posiada doświadczenie w trwającej do dnia dzisiejszego pracy w organizacjach pozarządowych na terenie Górnego Śląska, za co w 2009 r. nagradzany był wyróżnieniami przez Prezydentów Miast Rudy Śląskiej i Zabrza.
W latach 2006-2010 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach, zwieńczoną zdaniem egzaminu adwokackiego w 2010 r.
Przed rozpoczęciem praktyki adwokackiej pracował w latach 2010-2012 jako asystent sędziego w Wydziale Wykonywania Orzeczeń Sądu Rejonowego w Tychach.
Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, pracy i ubezpieczeń społecznych. Podejmuje też sprawy z zakresu prawa karnego.