Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Dla spółek prawa handlowego oraz organizacji pozarządowych oferujemy:

 • Opracowanie polityki rachunkowości,
 • Opracowanie zakładowego planu kont,
 • Ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach handlowych,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz dokonywanie odpisów amortyzacji,
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań dla GUS,
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej oraz deklaracji PIT, rozliczenia z ZUS,
 • Bieżący monitoring płatności oraz sporządzanie zobowiązań i należności,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT
 • Reprezentowanie podatnika przed służbami kontrolno-skarbowymi.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą oferujemy:

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • Ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży oraz ewidencja dokumentów wewnętrznych,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz tabel amortyzacyjnych,
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT,
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych,
 • Sporządzanie przelewów na wymagane płatności dla ZUS i Urzędów Skarbowych,
 • Roczne rozliczenie działalności gospodarczej na podstawie ewidencji podatkowych,
 • Fakturowanie sprzedaży,
 • Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej,
 • Deklaracje PIT i rozliczenie z ZUS.

Dla osób fizycznych:

 • Rozliczanie rocznych zeznań PIT;
 • Rozliczanie podatku VAT;
 • Rozliczanie innych należności podatkowych.
 • Cena za nasze usługi jest zawsze indywidualnie ustalana z naszymi klientami!