Kancelaria Podatkowa - Doradztwo Podatkowe

Zakres

  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego,
  • sporządzanie wniosków o interpretacje podatkowe,
  • reprezentowanie podatników w trakcie postępowania kontrolnego,
  • zastępstwo w sporach z urzędami, reprezentowanie Klientów przed organami podatkowymi,
  • sporządzenie skarg i reprezentowanie podatników w toku postępowania przed sądami administracyjnymi,
  • optymalizacja obciążeń podatkowych,
  • audyt podatkowy.

Kancelaria Podatkowa - Rejestr

Justyna Bartosiewicz

Certyfikat księgowy Ministra Finansów: 56325/2012

Przemysław Stich

Wpis na listę adwokatów: 956