Kancelaria Podatkowa - Publikacje

mgr Justyna Bartosiewicz

  • Dobre praktyki prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe - publikacja przygotowana dla Organizacji Pożytku Publicznego CRIS w Rybniku;
  • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowy - kwartalnik naukowy Casus;
  • Pomoc publiczna w POKL - kwartalnik Pomoc publiczna;
  • Problematyka udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, dotyczących podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, a stanowiących dochody gminy, (w:) Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych, pod red.: B. Brzeziński, J. P. Tarno, Warszawa 2011.
  • Spółdzielnie socjalne jako beneficjenci pomocy publicznej, dwumiesięcznik Prawo pomocy publicznej, nr 6 (29)/2011
  • Organizacja pozarządowa jako beneficjent pomocy publicznej, dwumiesięcznik Prawo pomocy publicznej, nr 5 (28)/2011
  • Instrumenty rynku pracy a pomoc publicznaPrawo pomocy publicznej, nr 1 (30)/2012
  • Pomoc publiczna a podatki – orzeczenie WSA z dn. 27.04.2010r., I SA/GI 121/09 – Prawo pomocy publicznej, nr 2 (31)/2012
  • Pomoc publiczna jako brak formalny wniosku w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych - Prawo pomocy publicznej, nr 3 (32)/2012