Kancelaria Podatkowa - Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu:

 • Prawo podatkowe
 • Procedura podatkowa
 • Rachunkowość
 • Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności w organizacjach pozarządowych
 • Rachunkowość w spółdzielniach socjalnych
 • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Działalność nieodpłatna, odpłatna oraz działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych
 • Prawo pomocy publicznej
 • Prawo administracyjne
 • Procedura administracyjna
 • Klauzule społeczne
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy